Category: điện-điện tử

bài viết về lĩnh vực điện-điện tử

0

Arduino là gì

Arduino là một nền tảng mà mọi thiết bị phần cứng đều được làm sẵn và chuẩn hóa, người dùng chỉ việc chọn những thứ mình cần, ráp lại là có thể chạy được....